28 set.

Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges i edificis 2017

La rehabilitació és una eina clau per abordar desigualtats socials i millorar la qualitat de vida de les persones. És per això que des del Consorci de l’Habitatge de Barcelona s’impulsa una nova convocatòria d’Ajuts a la Rehabilitació accent especial a l’interior dels habitatges, prioritzant l’habitabilitat i accessibilitat, a banda de continuar impulsant la rehabilitació d’edificis d’ús residencial, fomentant l’accessibilitat, salut i estalvi energètic.

El manteniment deficient dels habitatges afecta negativament la salut dels veïns i veïnes, i contribueix al deteriorament dels edificis, fet que provoca la pèrdua de qualitat de l’espai públic i, per tant, de qualitat de vida de la comunitat.

Entre les novetats de la convocatòria d’enguany, s’inclouen, entre d’altres, ajuts de fins a 20.000 euros (si els ingressos familiars no superen els 25.000 € anuals).

Podeu trobar tota la normativa que regula aquesta convocatòria als enllaços següents:

Quin és el termini?

La sol·licitud d’ajuts es podrà realitzar del 30 de març fins al 31 de desembre de 2017.

 

Qui i on es poden sol·licitar i tramitar els ajuts?

Quines condicions cal complir? 

Quins són els programes i les subvencions?

Les obres de rehabilitació que es poden presentar a aquesta convocatòria són totes les que afectin els habitatges o els edificis, per exemple:

  • Rehabilitació d’interiors d’habitatges.
  • Rehabilitació amb mesures d’estalvi energètic.
  • Rehabilitació amb mesures parcials d’estalvi energètic
  • Accessibilitat:Instal·lació d’ascensors, en edificis que no en tinguin.
  • Patologies estructurals:Obres per reparar patologies estructurals en edificis. Sense límit en l’import de la subvenció.
  • Rehabilitació arquitectònica d’elements comuns
  • Ajuts específics

Per subvencionar els costos de redacció de l’Informe sobre la inspecció tècnica d’edificis (IITE) d’habitatges.

Deixa un comentari