Què es la ITE (Inspecció Tècnica d'Edificis)

L’Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) es una inspecció visual dels elements comuns de l’edifici feta per personal tècnic competent (arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic, o enginyer d’edificació) i que dóna lloc al corresponent informe tècnic per detectar deficiències, situacions de risc i aspectes de millora dels edifics quan arriben als 45 anys d’antiguitat.

La seva finalitat és poder controlar de manera periòdica l’estat dels edificis per tal de prevenir riscos i promoure’n la conservació, manteniment i millora en matèria de sostenibilitat i accessibilitat.

Per què triar Gestió ITE

La nostra experiència ens avala

 • Som experts en gestionar tràmits tècnics i bolquem aquesta experiència en que la ITE sigui àgil, impecable i amb totes els garanties d’un Certificat d’Aptitud favorable.
 • Fem inspeccions tècniques reals, in situ, fetes sempre per professionals experts acreditats.
 • Ho enfoquem com una oportunitat perquè els edificis tinguin un bon manteniment patrimonial, augmenti el valor dels seus habitatges i es redueixin els riscos associats a possibles patologies. Poques coses són més importants que la qualitat del lloc on vivim, que ens ha de proporcionar el màxim confort.
 • La nostra experiència pràctica en obres de rehabilitació ens permet fer propostes de millora adequades a cada edifici, realistes en timing i pressupostos. Això fa que la Comunitat o propietat, al acabar la ITE, tingui una bona planificació del que cal fer, com fer-ho i els costos associats.
  Les millores són una part de la documentació entregada a l’Administració i per tant una obligació que contrau la Comunitat: per això és clau que estiguin plantejades per professionals que tinguin experiència en l’execució .
 • No hi ha cap obligatorietat de fer el seguiment de les millores amb nosaltres. Una vegada es presenta l’informe de la inspecció tècnica a l’Administració, la Comunitat pot decidir realitzar les reformes necessàries amb qui consideri més oportú. És per això que la nostra tasca sempre és transparent i independent de possibles col·laboracions.
 • Som conscients que una ITE comporta molèsties a la Comunitat, des del mateix plantejament. Per això, des de Gestió ens ocupem de la comunicació i coordinació que siguin necessàries (assistència a Reunions de Comunitat, explicació del procés, assesorament en la coordinació….).

Dubtes freqüents

És un informe tècnic de les possibles deficiències d´un edifici així com les recomanacions per subsanar-les.

És el document que emet l’Administració a partir de la ITE, que acredita que s’ha realitzat la inspecció i el pla de conservació i millores.

Si l’edifici no presenta deficiències o són molt lleus, s’otorga per un  periode de 10 anys, passat el qual haurà de renovar-se la ITE i el certificat d’aptitud.

Si les deficiències són més greus, la renovació serà per una durada inferior i amb revisions per acreditar que les millores han estat realitzades.

L’Administració. En el cas de Catalunya, és el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació podeu trucar al 012 o bé entrar a  www.agenciahabitatge.cat.

Descripció de l’edifici, descripció de les deficiències detectades (qualificades segons la gravetat) i recomanacions del tècnic per fer les millores necessàries.

Tots els edificis plurifamiliars abans de que arribin a 45 anys d’antiguitat.

Tots els edificis unifamiliars a partir de la data de caducitat de la cèdula d’habitabilitat.

Qualsevol edifici que es vulgui acollir a programes públics de foment a la rehabilitació.

Els edificis que així ho determinin programes o ordenances locals.

Els propietaris tenen l’obligació d’encarregar la ITE a professionals acreditats i assumir-ne el cost.

En el cas d’edificis plurifamiliars, l’obligació recau en la Comunitat de Propietaris.

Cal presentar l’informe ITE a l’Administració per obtenir el certificat d’aptitud de l’edifici.

Amb aquest certificat els propietaris hauran d’aprovar (si cal) un programa de rehabilitació, ja que les deficiències que hi puguin haver es poden afrontar en diverses fases. Aquest programa de rehabilitació també ha de comptar amb la supervisió de personal tècnic qualificat.

Si l’edifici on està l’habitatge està obligat a passar la ITE, el propietari està obligat a entregar al comprador el certificat d’aptitud i una còpia de l’informe ITE.

No. La ITE és una inspecció visual que cal fer en el propi edifici, i sempre per experts qualificats.

Per un edifici d’unes 15 unitats, Gestió ITE tarda aproximadament 5 dies des del seu inici fins a la presentació de la documentació a l’Administració.

Recomanem fer ja l’Informe d’Eficiència (IEE) i l’Infome d’Accesibiltat (IAE)  que seran obligatoris en breu

Raons per fer la ITE

 • La primera, òbviament, és el compliment de la Llei.
 • Fer una ITE també és una oportunitat de fer una diagnosi de l´edifici i planificar les reformes necessàries, posant d´acord a tota la Comunitat de Propietaris.
 • Un edifici en mal estat és una responsabilitat pels seus propietaris, per tant la ITE  permet reduïr riscos i responsabilitats durant els 10 anys de garantia del certificat d´aptitud (ascensors defectuosos, desprendiments de façana…)
 • Un edifici amb un bon manteniment i en bon estat incrementa el valor de cadascún dels seus habitatges
 • Per tots aquests motius és important fer la ITE amb un equip expert i homologat, que donarà plenes garanties de la seva inspecció i proposarà les millores més adequades i un bon pla de reformes.

SOL·LICITA EL TEU PRESSUPOST ARA

 

Per contactar amb nosaltres per la ITE ens pots telefonar al 93 277 81 61 o omplir el següent formulari i en breu contactarem amb tu.

  La ITE es portarà a terme per part d’un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic, enginyer d’edificació o graduat en ciències i tecnologies de l’edificació, col·legiats, que disposin d’assegurança de responsabilitat civil vigent i que no comporti cap incompatibilitat, prohibició o inhabilitació per a l’exercici professional. 
  El preu inclou la tramitació de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (ITE) juntament amb la sol·licitud d’emissió del certificat d’aptitud que han de presentar-se a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o de les administracions locals que hagin decidit emetre certificats d’aptitud. Segons la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. (5044 núm.DOGC publicat el dia 09/01/2018), decrets i ressolucions posteriors i annexos.